Dženemi d.o.o.

71210 Ilidža
Blažuj Mratnjevače br. 2

tel +387 33 762 915
fax +387 33 762 916

info@ograda.ba

Panelna ograda